Make your own free website on Tripod.com
Second Stage Cast Listing

Listed below is all of the Cast that took part in the three Musicals of the Second Stage.
To learn more about a particular Cast Member and get pictures of them, simply click on their name.

Unfortunately, not every performer has a page.
Please check back regularly for possible new members' profiles.

Cast on this page are always listed Last Name First.
As for on the profiles themselves, the names are shown Last Name Last.

represents cast from Shin Densetsu Kourin 1998
represents cast from Kaguya Shima Densetsu 1999
represents cast from Last Dorakuru Jyokoku 2000
represents cast from Transilvania no Mori 2000
represents cast from Last Dorakuru / Death Barukan 2001

From Shin Densetsu Kourin to Last Dorakuru / Death Barukan,
only THREE of the original Cast Members have remained.

SailorSenshi-tachi

| Hara Fumina | Kanbe Miyuki
| Gunzi Ayano | Asuke Mikiko
| Miyagawa Yukiko | Akamine Hisano
| Sakai Hiromi | Kanda Eri
| Oyama Chiho | Kuriyama Emi
| Otani Miyu | Inada Nao
| Takagi Nao | Watanabe Teruyo
| Shimada Sara | Asami Yuhka
| Kamiya Yuki | Nakazawa Seiko
| Sanpei Nao | Mita Mao
| Izawa Mariya | Nakamura Yuki
| Ozaka Yuhko | Tomioka Mario
| Izawa Arisu | Kawabe Chieko
| Yoshida Megumi | Hayashi Yuriko
| Musata Ayumi | Takabatana Kayomi

Villains, Dancers and Other Cast

| Enomoto Yuta
| Amano Hironari
| Edo Hidemasa
| Mochizuki Yuta
| Ono Hikari
| Ichige Midori
| Mimatsu Akihito
| Takemi
| Nishina Yuri
| Endo Ado
| Kawasaki Miki
| Dancers - 1998
| Izawa Arisu
| Eguchi Shiori
| Tomashino Hitomi
| Ogino Izumi
| Hosoda Asaya
| Matsuoka Miki
| Ajima Niki
| Tomitaga Kenji
| Hisaa Yoshiki
| Yamakawa Noriko
| Kanzaki Jun
| Miyaguchi Futoshi
| Hibino Keiichi
| Kashimura Atsumi
| Komiya Miho
| Ikeuchi Nanami
| Kawai Rikai
| Miyazawa Akiko
| Yamamoto Kanako
| Kasahara Ryuji
| Takuma Seiko
| Yamaguchi Junko
| Nishijima Kurumi
| Suzuki Miho
| Ono Kazuko
| Kashiwagi Takashi
| Yukimura Yoshiya
| Inoue Kazuma
| Akamoto Nanamaria
| Yasuda Mari


Back to Main